Ofvandahls Hovkonditori

Historia

En berättelse om ett anrikt konditori

Sverige, i mitten av 1800-talet, ett land i förvandling. Över hela riket drog rallare järnvägar samtidigt som hästdragna diligenser rullade på knaggliga gatstenar och leriga vägar.

Emigrationen till Amerika var i full gång. Industrialismen drog landsortens människor till städerna och i Ofvandahls by i Stora Tuna socken i Dalarna föddes 1848 Erik Andersson (sedermera Erik Ofvandahl).

En sockerbagare i staden

Oskar II blev kung 1872 och några år senare, 1878, inledde den unge Erik Andersson sin bana som sockerbagare i metropolen Sala.

I Uppsala skrives sockerbagarhistoria då en rörelse kallad "Erik Andersson Konditori och Damkafé" startas.

Den stora frågan, strax innan sekelskiftet var, vad är ett damkafé?

Ett första klassens
serveringsställe så
rangerat att Damer
och Herrar trivas gott

Erik Andersson om damcafé

1885

Från Sala till Uppsala

Damkaféet flyttades nu till Östra Ågatan och bytte namn till Kafé Dahlia.

1901 var året då Nobelpriset för första gången delades ut och också året då Erik Andersson ändrade sitt namn till Erik Ofvandahl efter hembyn i Dalarna.

Konditoriets nya namn blev Ofvandahls konditori och flyttade 1905 till Sysslomansgatan där kaféet ligger kvar än idag.

1920

Döttrarna tar över

Några år in på 1920-talet rullade den första Volvobilen av monteringsbandet och det första Vasaloppet mellan Sälen och Mora åktes (på skidor).

Europa under 1930-talet, missnöje, depression och tummelplats för allehanda idéer. Nazismen växte sig stark under det att Ofvandahls firade 50-årsjubileum. Ivar Kreuger fick med ett pistolskott hela världen att darra. Banker gick omkull och konkurser stod som spön i backen.

När sedan Hitler 1939 beordrade sina arméer att gå in över Polens gränser tyckte Erik Ofvandahl att det fick vara nog och överlät med ålderns rätt konditoriet till sina döttrar Anna och Ragnhild.

1949 avlider Erik Ofvandahl, 101 år gammal!

I himlens klara sal
där goda tankar blomma,
jag och konditor Ofvandahl
får vila bland de fromma.

Birger Sjöberg

1985

100 år av bakverk!

Regeringschefer över hela världen höjter i vördnad sina kaffekoppar för att 1985 hylla det 100-åriga konditoriet. Ett nytt sekelskifte står för dörren.

Ofvandahls Konditori som sett och upplevt så mycket under sitt rika liv vet att förändras med grace.

Tider komma och gå men Ofvandahls bestå. Här har Hjalmar Bergman och Karin Boye druckit sitt kaffe.

Gustaf Fröding, Prins Eugen och Gunnar Wennerberg har funderat på livet sittande i de plyschklädda sofforna. Politiker, ärkebiskopar och snickare. Alla har de varit på Ofvandahls konditori.

De som du!